Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a ich spracovanie – pravidlá webstránky ispotrebice.sk o ochrane osobných údajov alebo ochrane súkromia sú jednoduché a priamočiare: údaje, ktoré nám čitateľ a/alebo návštevník poskytne (meno čitateľa, e-mailová adresa alebo ďalšie osobné údaje), zhromažďujeme za účelom poskytovania čitateľom objednaných/vyžiadaných služieb, a to na nevyhnutný čas. Tieto údaje nie sú poskytované tretím osobám bez osobitného súhlasu čitateľa. Náš zoznam e-mailových adries a mien čitateľov, ktorí sa na našej webovej stránke zaregistrovali (ako používateľ e-shopu) je v bezpečí a chránený.

Ochrana osobných údajov a zákon

Všetky poskytnuté údaje o čitateľoch spracovávame v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ak nám čitateľ zašle e-mail (vynímajúc príspevky/otázky k jednotlivým témam ako slovenská politika, Európska únia a ekonomika), obsah ktorého by mohol byť použitý v rámci našej webovej stránky alebo našich marketingových materiálov, bude z neho vždy vopred odstránený email pisateľa a priezvisko sa nahradí začiatocným písmenom. E-mail, adresa pisateľov listov resp. e- mailov a ich plné meno nebude zverejnené, pokiaľ o to pisateľ sám nepožiada.