info@ispotrebice.sk   │  +421 940 883 228

Kontakt

Kontaktné údaje

Mgr. Jana Strauszová
Telefón: 0940 883 228
E-mail: info@ispotrebice.sk

Bankové spojenie

Banka: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: SK7983300000002101048547

Prevádzkovateľ obchodu

Q-PROJEKT PLUS, s.r.o.
Žabinská 325
91105 Trenčín

Fakturačné údaje

IČO: 17147085
DIČ: 2021199983
IČ DPH: SK2021199983

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel sro, vložka číslo 26554/R

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59
911 01 Trenčín
tel.: 032/6400 109
e-mail: tn@soi.sk